Pertemuan dengan Bahasa Inggris

Pertemuan dengan Bahasa Inggris

Pertemuan dengan Bahasa Inggris 英語との出会い (eigo to no deai) 私は今、雑誌編集の仕事をしています。以前は英語の通訳もしていました。国際会議などでは、よく外国へ出かけます。英語が大嫌いだった私がどうしてこんな仕事をするようになったのか、自分でも不思議です。学生時代の友達に今の私の仕事について話すと、皆一様に「信じられない」という顔をして驚きます。 Watashi wa ima, zasshi henshuu no shigoto o shite imasu. Izen wa eigo no tsuuyaku mo shite imashita. Kokusai kaigi

日本語能力試験対策N2読解

日本語能力試験対策N2読解

日本語能力試験対策N2 nihongo nouryoku shiken taisaku N2 日本語総まとめシリーズ nihongo sou matome shirizu 読解 dokkai 英語・中国語・韓国語の翻訳つき! eigo.chuugokugo.kankokugo no honyaku tsuki! 1日2ページ、6週間で完成 ichinichi ni peeji, 6 shuukan de kansei 対策 = taisaku 翻訳