Lompat ke konten

Percakapan Telepon dalam Bahasa Jepang : Bagian 1

Percakapan Telepon dalam Bahasa Jepang : Bagian 1

Bagian 1: Cara menelepon ke rumah dalam bahasa Jepang

和子:はい、山川です。
Kazuko: hai, yamakawa desu.
Ya, di sini (rumah) yamakawa.

ジョン:和子さんいらっしゃいますか。
Jon: kazuko-san irasshaimasu ka
Apakah saya bisa bicara dengan kazuko-san.

和子:私ですが。
Watakushi desu ga.
Saya sendiri.

ジョン:ジョン・スミスです。お久しぶりです。
Jon sumisu desu. O-hisashiburi desu.
Ini John Smith. Lama tidak bertemu.

和子:本当にお久しぶりですね。今どちらですか。
Hontou ni o-hisashiburi desu ne. ima dochira desu ka.
Ya, memang sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang anda ada dimana?

ジョン:東京です。先週ロンドンから戻りました。
Toukyou desu. Senshuu rondon kara modorimashita.
Saya di Tokyo. Saya baru kembali dari London minggu lalu.

和子:そうですか。お元気ですか。
Sou desu ka. O-genki desu ka?
Begitu ya. Apa anda baik-baik saja?

ジョン:ええ、おかげさまで。
Ee, o-kage sama de.
Ya, terima kasih.

Bagian 2: Cara menelepon ke kantor dalam bahasa Jepang

交換手:東西銀行でございます。
Koukanshu: touzai ginkou de gozaimasu.
Operator: Di sini Tozai Bank.

マイケル:外国為替かの長谷川様をお願いいたします。
Maikeru: gaikoku kawase-ka no hasegawa sama o onegai itashimasu.
Michael: Bisakah saya bicara dengan Mr. Hasegawa di Bagian Valuta asing.

交換手:失礼ですが、どちらさまでしょうか。
Shitsurei desu ga, dochira-sama deshou ka?
Mohon maaf, dengan siapa saya bicara?

マイケル:ブリティッシュ・エンジニアリングのブラウンです。
Buritisshu enjiniaringu no buraun desu.
Saya Mr. Brown dari British Engineering.

交換手:少々お待ち下さい。おつなぎいたします。
Shoushou o-machi kudasai. O-tsunagi itashimasu.
Mohon tunggu sebentar. Akan saya sambungkan.

長谷川:お電話変わりました。長谷川です。
o-denwa kawarimashita. Hasegawa desu.
Telepon anda sudah tersambung ke saya. Disini Hasegawa.

マイケル:初めまして。ブリティッシュ・エンジニアリングのマイケル・ブラウンです。
Hajimemashite. Buritisshu enjiniaringu no maikeru buraun desu.
Perkenalkan. Saya Michael Brown dari British Engineering.

長谷川:初めまして。お電話をお待ちしておりました。いつお着きになりました。
Hajimemashite. O-denwa o o-machi shite orimashita. Itsu o-tsuki ni narimashita?
Apa kabar. Saya memang sedang menunggu telepon anda. Kapan anda sampai?

マイケル:昨日ニューヨークから着きました。
Kinou nyuuyooku kara tsukimashita.
Saya sampai dari New York kemarin.

Bila Telepon anda tidak Tersambung : Bagian 1

母:はい、山川です。
Haha: hai, yamakawa desu.
Ibu: Disini Yamakawa.

ジョン:もしもし、ジョン・スミスですが、和子さんいらっしゃいますか。
Jon: moshimoshi, jon sumisu desu ga, kazuko-san irasshaimasu ka.
John: Hallo, saya John Smith, apakah saya bisa bicara dengan kazuko?

母:和子はまだ仕事から戻ってきていませんが。
Kazuko wa mada shigoto kara modotte kite imasen ga.
Kazuko masih belum pulang kerja…

ジョン:そうですか。それではメッセージをお願いできますか。
Sou desu ka. Sore dewa messeeji o onegai dekimasu ka.
Begitu ya. Kalau begitu bisakah saya meninggalkan pesan.

母:ええ。もちろん。
Ee, mochiron.
Ya, tentu saja.

ジョン:僕のケイタイの方へ電話をもらいたいんですが。
Boku no keitai no hou e denwa o moraitai ndesu ga.
Saya ingin dia menelepon ke HP saya.

母:はい、分かりました。お電話番号は。
Hai, wakarimashita. O-denwa bangou wa.
Baik. Nomor teleponnya?

ジョン:僕の新しいケイタイの番号は090・3547・9815です。
Boku no atarashii keitai no bangou wa zero kyuu zero, san go yon nana, kyuu hachi ichi go desu.
Nomor HP saya yang baru 090-3547-9815.

母:090・3547.9815ですね。伝えておきます。
zero kyuu zero, san go yon nana, kyuu hachi ichi go desu ne. tsutaete okimasu.
090-3547-9815 ya. Akan saya sampaikan.

ジョン:よろしくお願いします。さようなら。
Yoroshiku onegai shimasu. Sayounara.
Terima kasih banyak. Goodbye.

母:さようなら。
Sayounara.
Goodbye.

Bila Telepon anda tidak Tersambung : Bagian 2

交換手:東西銀行でございます。
Koukanshu: touzai ginkou de gozaimasu.
Operator: Di sini Tozai Bank.

マイケル:外国為替かの長谷川様をお願いいたします。
Maikeru: gaikoku kawase-ka no hasegawa sama o onegai itashimasu.
Michael: Bisakah saya bicara dengan Mr. Hasegawa di Bagian Valuta asing.

交換手:失礼ですが、どちらさまでしょうか。
Shitsurei desu ga, dochira-sama deshou ka?
Mohon maaf, dengan siapa saya bicara?

マイケル:ブリティッシュ・エンジニアリングのブラウンです。
Buritisshu enjiniaringu no buraun desu.
Saya Mr. Brown dari British Engineering.

交換手:少々お待ち下さい。おつなぎいたします。
Shoushou o-machi kudasai. O-tsunagi itashimasu.
Mohon tunggu sebentar. Akan saya sambungkan.

—–

交換手:申し訳ございません。長谷川はただ今会議中ですが。
Moushiwake gozaimasen. Hasegawa wa tada ima kaigi-chuu desu ga.
Mohon maaf. Mr. Hasegawa saat ini sedang rapat.

マイケル:それでは終わられたらお電話をいただきたいのですが。
Soredewa, owararetara o-denwa o itadakitai no desu ga.
Kalau begitu, bisakah anda sampaikan untuk menelepon saya setelah rapat selesai.

交換手:畏まりました。お電話番号は。
Kashikomarimashita. O-denwa bangou wa?
Baik. Nomor teleponnya?

マイケル:3580の9952です。
San go hachi zero no kyuu kyuu go ni desu.
3580-9952.

交換手:3580の9952ですね。承知いたしました。
San go hachi zero no kyuu kyuu go ni desu ne. shouchi itashimashita.
3580-9952 ya. Saya mengerti.

マイケル:よろしくお願いいたします。
Yoroshiku onegai itashimasu.
Terima kasih banyak.